Co je to vlastně Skaut?

Co je to vlastně Skaut?

Skaut je uváděn jako kroužek, ale tak to není! Skaut je styl života! Vše poznáš až tam začneš chodit...snažíš se tu zdokonalovat v laskavosti a střídmosti..také budeš samostatná a budeš umět chápat přírodu!

Skautský slib

Jestlli chceš slibovat musíš splnit nováčka, musíš umět Skautský zákon a především musíš umět Skautský slib! Ten slibuješ u slibového ohně, který se pořádá na konci prvního týdne Skautského tábora! Především bys měla vědět co slibuješ a tak na ukázku si ho prostuduj:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním.

(A věřící dodávají) K tomu mi dodpomáhej bůh