říjnové 5ky

Zveřejněno: úterý 29. listopad 2016 20:25 Napsal Valerie Vítů

ČTVRTÁ říjnová 5ka:

1. Ve kterém roce byl poprvé uveden do kin Harry Potter?

2. Kolik stupňů má skautské ocenění březový lístek a jakou barvu má nejvyšší z nich?

3. Jaký je celý název našeho střediska?

4. Jak se jmenuje a proti čemu bojovala osoba, která se stala prvním černošským prezidentem Jihoafrické republiky a zemřela v prosinci roku 2013?

5. V jaké válce zemřela Jana z Arku?

Odpovědi:

1. 2001

2. 12, zlatou

3. Junák - český skaut, středisko Pelhřimov, z. s.

4. Nelson Mandela

5. Byla upálena ve stoleté válce.

 

TŘETÍ říjnová 5ka:

1. Jaká strana vyhrála letošní krajské volby na Vysočině?

2. Za co dostal Bob Dylane Nobelovu cenu?

3. Co se stane, když přidáme kyselinu do vody?

4. Kolik lidí zemřelo na Deepwater Horizon?

5. S jakým jménem je spojené slovo Silmarillion?

 

Odpovědi:

1. ČSSD

2. Za literaturu

3. Nic

4. 11

5. J. R. R. Tolkien

 

DRUHÁ říjnová 5ka:

1. Jakou přezdívku měl ve skautu Václav Havel?

2. Jaká strana získala v krajských volbách 2016 v Pelhřimově nejvíce hlasů?

3. Ve kterém roce a kde se bude konat následující MS ve fotbale?

4. Jak se jmenuje youtuber který má v současné době nejvíce odběratelů na světě?

5. Ve kterém roce a kdo objevil Tutanchamonovu hrobku v Údolí králů?

 

Odpovědi:

1. Chrobák

2. ČSSD

3. 2018, Rusko

4. PewDiePie

5. 1922, Howard Carter

 

PRVNÍ říjnová 5ka:

1. Který významný český politik by tento týden oslavil osmdesátiny?

2. Na září 2016 připadá čtyřicetileté výročí soudního procesu s kapelou Plastic People of the Universe a dalšími hudebníky, který nepřímo inicioval vznik jednoho ze zásadních protirežimních uskupení v normalizačním Československu. Jak se jmenovalo a jaké byly jeho cíle?

3. Tento víkend budou volby. Jaké? Zjistěte a napište, jak dopadly.

4. Od čeho jsou odvozena slova "flám", "flamendr"? (hýření, zábava > ten, kdo tuto činnost provozuje)

5. Vysvětlete vtip: "Jede Einstein se Schrödingerem autem a přejedou kočku. Einstein zastaví, že se jde podívat, co s ní je. Schrödinger ho zastaví a říká: "Neblázni, chceš ji zabít?""

 

Odpovědi:

1. Václav Havel

2. Charta 77 - "volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě. Těch práv, která člověku přiznávají oba uzákoněné mezinárodní pakty, Závěrečný akt helsinské konference, četné další mezinárodní dokumenty proti válkám, násilí a sociálnímu i duchovnímu útisku, a která souhrnně vyjadřuje Všeobecná deklarace lidských práv OSN." citace přímo z prohlášení Charty

3. na Vysočině do krajského zastupitelstva, v některých krajích i do senátu, jak dopadnou, nevím

4. Od vlámů - obyvatelů Vlámska, Flander - vojáci z této oblasti u nás během třicetileté války hýřili.

5. Vtip odkazuje na myšlenkový experiment rakouského teoretického fyzika Erwina Schrödingera, tzv. Schrödingerovu kočku. V rámci experimentu si představujeme krabici a v ní radioaktivní nuklid a kočku. Život kočky přitom závisí na tom, jestli se rozloží, nebo nerozloží radioaktivní nuklid. Podle principů kvantové mechaniky se nuklid, který není pozorován, nachází v tzv. "superpozici" - je jakoby zároveň rozložen a nerozložen. Kočka je tedy v závislosti na nuklidu také v takovéto superpozici, dokud neotevřeme krabici a nezjistíme aktuální stav, je vlastně zároveň živá i mrtvá. Kočka se pro nás stává mrtvou až ve chvíli, kdy krabici otevřeme a zjistíme, že se nuklid rozložil a kočka zemřela. Jde samozřejmě o paradox, kočka musí být buď živá, nebo mrtvá, jen nevíme, v jakém je stavu. Stejně tak je onen nuklid buď rozložený, nebo nerozložený. Schrödinger se snažil poukázat na nesmyslnost pojmu superpozice.

Zobrazeno: 487